13 lipca 2020, autor: mgr Dorota Czachura

JAKIE KORZYŚCI NIESIE RYSOWANIE I MALOWANIE KOMIKSÓW U DZIECI?

GRY, DZIECI, KREATYWNOŚĆ, ROZWÓJ, ZABAWA WARSZTATY, KOMIKS

         Wypowiadanie się za pomocą środków plastycznych znane jest w historii od najdawniejszych czasów. Uważa się, że już malarstwo naskalne, gdzie twórcy w uproszczony sposób przedstawiali ludzi, zwierzęta, abstrakcyjne symbole obrazowe są pewnego rodzaju pierwowzorem dzisiejszych komiksów. Bardzo wiele podobnych nawiązań do komiksu można znależć w sztuce i twórczości starożytnej Grecji. Twórcy za ich pośrednictwem języka plastyki ujawniali siebie, swoje emocje, pragnienia, przeżycia, myśli.

         Dziś żyjemy w dynamicznie rozwijającym się świecie. Ekspresje twórczą rozwijamy na wiele różnorakich sposobów. Jednym z nich jest malowanie i rysowanie komiksów.
Dziecko posiada potencjał twórczy już od urodzenia. Oczywiście potencjał kreatywny będzie się rozwijał w trakcie dorastania. Będą się zmieniały materiały użyte do tworzenia dzieł, techniki wykonania, fantazyjność, rodzaj komunikacji. Będzie u dziecka rósł „artystyczny” apetyt.

         A. Stawecka w książce „Obraz w sobie; Projekcje twórcze w wytworach plastycznych dzieci” twierdzi, że u dziecka ekspresja jest naturalna, instynktowna, spontaniczna, autentyczna, nieświadoma i twórcza. Nie wystarczy dać dziecku kartkę i ołówek i powiedzieć „rysuj”. Trzeba dziecku pokazać jak to zrobić, ale również co można narysować lub namalować. Pokazać dziecku kreatywną drogę do realizacji celu. Wraz z wiekiem warto zacząć wykorzystywać różnorodne produkty plastyczne do wykonywania bardziej niestandardowych prac łączących różne techniki, kolaż artystyczny. Dobrze jest zainspirować dziecko, a samo zacznie eksperymentować z tematami i technikami.

         Obecnie w literaturze psychologicznej podkreśla się walory komunikacyjne wytworów plastycznych. U dzieci młodszych będzie to wyrażanie siebie w sposób uproszczony tylko za pomocą rysunku . Wraz z dorastaniem pojawią się komunikaty dźwiękonaśladowcze, a potem werbalne. Te zachowania jak podkreśla S. Popek w książce „Zachowania ekspresyjne” cechuje improwizacja, śmiałość, fantazyjność i swoboda formalno-treściowa”. Dziecko w swoich wytworach wyraża siebie, swoje własne stany wewnętrzne, potrzeby, emocje, fantazje, wyobrażenia i doświadczenia.

         Komiks jako rodzaj sztuki kształtuje w dzieciach nie tylko kreatywność i szukanie niestandardowych rozwiązań, ale wpływa na pamięć, koncentrację, uczy kreatywnego, krytycznego myślenia, łączenia obrazu z krótkim komunikatem tekstowym, opowiadania historii, podstaw narracji. Są to kluczowe kompetencje w dynamicznie rozwijającym się świecie, które pozwalają w pełni wykorzystać potencjał dziecka, jego kreatywność, wrażliwość, zdolność uczenia się przez całe życie. Bo malarstwo i rysunek to nie tylko forma relaksu i wyciszenia ale również rozwój osobisty, wytrwałość w osiąganiu celu, autentyczność i pasja.

         Dlatego warto dać dziecku ołówki, kredki, pastele, farby, wycinanki, kleje, brokaty. Niech dziecko tworzy i kreuje nawet jeśli ma się trochę pobrudzić. Umyć się i posprzątać można zawsze. Niech się dziecko wyżyje artystycznie i przeleje emocje na papier. Tak rozwija się kreatywność i pasja tworzenia. Tak właśnie rodzi się talent i kształtuje dusza artysty.
Jako człowiek, dorosły będzie można czerpać z kreatywności garściami.

         > Zobacz też warsztaty komiksowe i projektowe dla dzieci".
warsztaty z tworzenia komiksu i  gier planszowych

> Zobacz
znak graficzny logo kangurgra.pl